The Local Beans Coffee | 56A Le Hong Phong, Da Nang, 56A Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56A Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 9999 972
Trang web thelocalbeans.com
Vị trí chính xác 160.641.992, 1.082.205.049


Địa chỉ The Local Beans Coffee | 56A Le Hong Phong, Da Nang ở đâu?

56A Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Local Beans Coffee | 56A Le Hong Phong, Da Nang như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-21:45], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Nhẹ Nhẹ, 103 Nguyễn Lương Bằng