The Temptation French Restaurant Da Nang, 125 Hồ Nghinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 125 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0817 952 552
Trang web thetemptation.com.vn
Vị trí chính xác 160.735.139, 1.082.433.341


Địa chỉ The Temptation French Restaurant Da Nang ở đâu?

125 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Temptation French Restaurant Da Nang như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Tiệc cưới & Hội nghị AROMA CENTER, Phường Thắng Tam