THINH PHAT MOBILE, TT. Củ Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XFMW+MHX, Trần Thị Ngần, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3985 4420
Trang web
Vị trí chính xác 109.842.417, 1.064.964.813


Địa chỉ THINH PHAT MOBILE ở đâu?

XFMW+MHX, Trần Thị Ngần, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của THINH PHAT MOBILE như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b2c85a0806cd3:0x766b20b42168fd36

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Ngọ Dương