Tiệm Giặt Ủi 188, 188 Trịnh Đình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 188 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 822 44 13
Trang web
Vị trí chính xác 107.757.171, 10.664.232.249.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  GIẶT ỦI 247, 23 Phạm Thị Tân