Tiệm Giặt Ủi Bình Minh, Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 575 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 440 08 43
Trang web
Vị trí chính xác 108.358.309, 10.662.879.819.999.900


Địa chỉ Tiệm Giặt Ủi Bình Minh ở đâu?

575 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Giặt Ủi Bình Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752bd564fb1567:0x3de6dc8b82bc7c11

Xem thêm:  Tiệm Giặt Ủi Xuyên Việt, Phường 12