Tiệm Giặt Ủi Su Ka, 593 Núi Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 593 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0774 913 808
Trang web
Vị trí chính xác 160.300.768, 1.082.227.497


Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Giặt Ủi 108, Bình Hưng Hoà