Tiệm Giặt Ủi Tây Đô, 129A Nguyễn Văn Cừ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 129A Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 6547 871
Trang web
Vị trí chính xác 10.047.019.299.999.900, 10.576.794.439.999.900


Địa chỉ Tiệm Giặt Ủi Tây Đô ở đâu?

129A Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Mạng xã hội của Tiệm Giặt Ủi Tây Đô là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/giatuiasean/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Ủi ZaLaSa, Phường 4