Tiệm Nail Hoa, Trại Cau

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 608 76 39
Trang web
Vị trí chính xác 20.850.114.299.999.900, 1.066.848.689


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8e88e05033:0x8f961920f686e9a8

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Viện, An Bình