Tiệm Nail Hồng Thư, Hàng Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 472 11 92
Trang web
Vị trí chính xác 20.846.444.599.999.900, 10.668.166.629.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a88b1a9a507:0x711ff6146cbddd42

Xem thêm:  Ruby The Beauty, 198 Lý Tự Trọng