Tiệm Rửa Xe Cây Số 5, Thôn Phú Thạnh, Xà Vĩnh Thạnh, Đường 23/10, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Phú Thạnh, Xà Vĩnh Thạnh, Đường 23/10, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 097 971 55 15
Trang web
Vị trí chính xác 12.256.813.399.999.900, 10.915.486.969.999.900


Địa chỉ Tiệm Rửa Xe Cây Số 5 ở đâu?

Thôn Phú Thạnh, Xà Vĩnh Thạnh, Đường 23/10, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Rửa Xe Cây Số 5 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bãi Xe Ô-Tô, 22/1 Dương Cát Lợi, Khu Phố 4, TT. Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt, Nam