Tiệm Rửa Xe Ô Tô, Dư Hàng Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 379, Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Lê Chân, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 344 12 06
Trang web
Vị trí chính xác 208.350.287, 1.066.851.161


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8213f55067:0xac364806766da74c

Xem thêm:  Trạm Rửa Xe Ô Tô - Xe Máy Vũ Trà, Xuân Hà