Tiệm Sửa Chữa Máy Tính Ngô Thị Quy, Tổ 13, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 13, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0776 338 396
Trang web
Vị trí chính xác 16.059.638, 1.081.763.988


Xem thêm:  Sửa Laptop-Dĩ An, Dĩ An