Tiệm Sửa Giày Dép Hải, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1699 437015
Trang web
Vị trí chính xác 10.763.313.199.999.900, 1.067.067.321


Địa chỉ Tiệm Sửa Giày Dép Hải ở đâu?

65 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Sửa Giày Dép Hải như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Biti's - CH Lê Văn Sỹ, Phường 2