Tiệm Vàng Kim Hoàn, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 093
Trang web
Vị trí chính xác 103.486.526, 1.070.747.791


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Hoàn ở đâu?

15 Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Hoàn như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[07:30-20:30], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Juno 72 Phạm Văn Thuận - Biên Hòa, 72 Phạm Văn Thuận (gần ngã ba Bình Đa