Tiếng Trung Toàn Diện, Đông Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 515 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 333 01 43
Trang web tiengtrungtoandien.com
Vị trí chính xác 208.478.755, 10.670.272.059.999.900


Địa chỉ Tiếng Trung Toàn Diện ở đâu?

515 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiếng Trung Toàn Diện như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-11:30], Thứ Ba:[08:30-11:30], Thứ Tư:[08:30-11:30], Thứ Năm:[08:30-11:30], Thứ Sáu:[08:30-11:30], Thứ Bảy:[08:30-11:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b7df365e361:0xe1d97c1df0e1a183

Xem thêm:  Học viện sáng tạo công nghệ TEKY - Hải Phòng, 104 P. Lương Khánh Thiện