Tổng Giáo Phận Hà Nội, 40 P. Nhà Chung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 P. Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3825 4424
Trang web tonggiaophanhanoi.org
Vị trí chính xác 210.288.742, 105.849.165


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bửu Phong, B31, Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 5