Tòng My, Kim Dinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 QL51, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 878 80 68
Trang web
Vị trí chính xác 104.998.507, 1.071.283.742


Địa chỉ Tòng My ở đâu?

65 QL51, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòng My như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Eden Clinic & Spa Premium, Phường 3