Trà Hoa Quán, 1B2 Nguyễn Công Trứ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1B2 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 518 88 69
Trang web
Vị trí chính xác 11.549.314.899.999.900, 10.781.580.919.999.900


Địa chỉ Trà Hoa Quán ở đâu?

1B2 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Hoa Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún Riêu 39, W6HW+GMM, Thích Quảng Đức