Trà sữa Bobapop, 295 Lê Văn Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 295 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6290 4151
Trang web bobapop.com.vn
Vị trí chính xác 10.787.202.299.999.900, 1.066.787.726


Địa chỉ Trà sữa Bobapop ở đâu?

295 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Bobapop như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa TanCha, 50 Đ. D1