Trà Sữa Bon Bon, 21 Đường A2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Đường A2, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0356 862 887
Trang web langf.vn
Vị trí chính xác 108.775.654, 10.680.445.119.999.900


Địa chỉ Trà Sữa Bon Bon ở đâu?

21 Đường A2, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Bon Bon như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  ToCoToCo 1085 Tỉnh lộ 43, 1085 TL43