Trà Sữa – Café MAI, TT. Phước Bửu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Huỳnh Minh Thạnh, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam
Số điện thoại 090 299 28 81
Trang web business.site
Vị trí chính xác 105.343.723, 1.073.996.032


Địa chỉ Trà Sữa - Café MAI ở đâu?

17 Huỳnh Minh Thạnh, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa - Café MAI như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Trà Sữa Hello Kitty, GCJ9+W53