Trà sữa Rosy, 338 Trưng Nữ Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 338 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3553 094
Trang web
Vị trí chính xác 160.523.243, 1.082.172.612


Địa chỉ Trà sữa Rosy ở đâu?

338 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Rosy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa The Alice, 45 TL8