Trà Sữa Sunday Basic – Đồng Nai, 104 Đồng Nai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 104 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 240 90 72
Trang web order.ipos.vn
Vị trí chính xác 107.805.111, 106.661.852


Địa chỉ Trà Sữa Sunday Basic - Đồng Nai ở đâu?

104 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Sunday Basic - Đồng Nai như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mr Rado Milktea & Bakery Vũng Tàu, Vũng Tàu