Trai Heo Xuyen Moc 4, Bưng Riềng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HFHQ+953, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 93890378
Trang web
Vị trí chính xác 105.783.823, 1.074.879.237


Địa chỉ Trai Heo Xuyen Moc 4 ở đâu?

HFHQ+953, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trai Heo Xuyen Moc 4 như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dalat Hasfarm, Đạ Ròn