Trăng Non Rooftop, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0867 079 422
Trang web business.site
Vị trí chính xác 1.081.475, 1.066.943.897


Địa chỉ Trăng Non Rooftop ở đâu?

302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trăng Non Rooftop như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-00:00], Thứ Ba:[17:00-00:00], Thứ Tư:[17:00-00:00], Thứ Năm:[17:00-00:00], Thứ Sáu:[17:00-00:00], Thứ Bảy:[17:00-00:00], Chủ Nhật:[17:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mooniva River Club, 10 Như Nguyệt