Trang Trại Chăn Nuôi, Long Nguyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5H9G+8M6, Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0368 889 397
Trang web
Vị trí chính xác 111.682.974, 1.065.766.525


Địa chỉ Trang Trại Chăn Nuôi ở đâu?

5H9G+8M6, Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cb0b5c8630af:0xf836b915c399f603

Xem thêm:  Phòng khám thú y TT Vet - thú y trảng bom , đồng Nai, Trảng Bom