Trung tâm Anh ngữ ILA – Vũng Tàu, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 208 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 7304 466
Trang web ila.edu.vn
Vị trí chính xác 103.538.617, 10.708.741.859.999.900


Địa chỉ Trung tâm Anh ngữ ILA - Vũng Tàu ở đâu?

208 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Anh ngữ ILA - Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30]

Địa chỉ email của Trung tâm Anh ngữ ILA - Vũng Tàu là gì?

info@ilavietnam.edu.vn, celta@ilavietnam.edu.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  SOFTECH CORPORATION, 38 Yên Bái