Trung tâm Anh ngữ Iris – Cơ Sở 4, 31 Lê Đình Lý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6566 688
Trang web business.site
Vị trí chính xác 16.058.283.799.999.900, 108.211.468


Địa chỉ Trung tâm Anh ngữ Iris - Cơ Sở 4 ở đâu?

31 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Anh ngữ Iris - Cơ Sở 4 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Học Tiếng Đức Hallo - Ngoại Ngữ Việt Gia- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ C.A.P, Cầu Kho