Trung tâm đào tạo học lái xe nâng thành phố, 229 Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 229 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 942 54 03
Trang web hocxenang.com
Vị trí chính xác 108.125.406, 10.662.232.739.999.900


Địa chỉ Trung tâm đào tạo học lái xe nâng thành phố ở đâu?

229 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm đào tạo học lái xe nâng thành phố như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[00:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường dạy lái xe Bạch Đằng, Km 18 XL Hà Nội