Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way, 234 Ngũ Hành Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 234 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0843 911 999
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.453.971, 108.239.255


Địa chỉ Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way ở đâu?

234 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Bảo Lộc, 98 Lý Thường Kiệt