Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Minh Mobile, 189 Khúc Hạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 189 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0399 456 543
Trang web
Vị trí chính xác 160.908.953, 10.823.436.679.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Minh Mobile ở đâu?

189 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Minh Mobile như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TMK camera quan sát, 590000