Trung tâm Sửa Chữa Điện Thoại FASTCARE Bình Thạnh, 303 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 303 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2057
Trang web fastcare.vn
Vị trí chính xác 10.803.040.399.999.900, 1.067.113.857


Địa chỉ Trung tâm Sửa Chữa Điện Thoại FASTCARE Bình Thạnh ở đâu?

303 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Sửa Chữa Điện Thoại FASTCARE Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Đtdđ 460, Phước Trung