Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Cơ Sở 1, 02 Đường Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 02 Đường Trần Phú, Phường 3, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3771 051
Trang web
Vị trí chính xác 102.984.636, 10.576.666


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Cơ Sở 1 ở đâu?

02 Đường Trần Phú, Phường 3, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Cơ Sở 1 như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II, Phước Bình