Trường Mầm Non Tư Thục Hồng Phúc, 24 Nguyễn Huy Tưởng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Nguyễn Huy Tưởng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3764 266
Trang web edu.viettel.vn
Vị trí chính xác 160.550.636, 1.081.691.343


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Đông Dương, 577 QL13