Trường Mẫu Giáo Sao Sáng 5, Cầu Đất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 P. Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3855 070
Trang web
Vị trí chính xác 20.854.132, 1.066.845.699


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8cfba8736d:0x531d14b223c30122

Xem thêm:  Trường Mầm non Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh