Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12, 592 Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 592 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3718 9289
Trang web dttec.edu.vn
Vị trí chính xác 10.858.756, 106.610.733


Địa chỉ Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12 ở đâu?

592 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12 như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội, 258 Đ. Võ Chí Công