TukTuk Thai Bistro, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3933 3579
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.806.011, 1.066.900.806


Địa chỉ TukTuk Thai Bistro ở đâu?

29 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của TukTuk Thai Bistro như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f60521e1b1f:0x534ab4ae32b711a7

Xem thêm:  Quán Ngon Tiền Giang, C435+QH9