Tulip City View, 53-55 Phan Như Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53-55 Phan Như Thạch, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3510 995
Trang web tuliphotelgroup.com
Vị trí chính xác 11.941.282.699.999.900, 1.084.341.853


Địa chỉ Tulip City View ở đâu?

53-55 Phan Như Thạch, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ NGHỈ NHẬT MINH, Đ. Khánh Bình 01