UDON & SUSHI, RP2R+53F

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RP2R+53F, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6276 8787
Trang web
Vị trí chính xác 10.800.444.899.999.900, 1.067.401.742


Địa chỉ UDON & SUSHI ở đâu?

RP2R+53F, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UDON & SUSHI như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thịt thỏ Cương Quý, Yết Kiêu