Văn Phòng Báo Quảng Nam, 462 Trưng Nữ Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 462 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3551 189
Trang web
Vị trí chính xác 160.502.973, 1.082.150.413


Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Tp. Đà Nẵng, 35 Pasteur