Văn phòng công chứng Đông Thành Phố, Linh Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 982 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 423 58 79
Trang web vpccdongthanhpho.vn
Vị trí chính xác 10.853.236.299.999.900, 1.067.547.841


Địa chỉ Văn phòng công chứng Đông Thành Phố ở đâu?

982 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng công chứng Đông Thành Phố như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn phòng công chứng Phạm Văn Vinh, Xuân Hà