Văn Phòng Công Chứng Thành Đông, P. Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Trần Bình Trọng, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3830 133
Trang web
Vị trí chính xác 20.937.600.699.999.900, 10.633.140.739.999.900


Địa chỉ Văn Phòng Công Chứng Thành Đông ở đâu?

38 Trần Bình Trọng, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Công Chứng Thành Đông như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31359b389c4a672d:0x63a0efaa5c19c0ca

Xem thêm:  Phòng Công Chứng Số 3, 380 QL20