Vệ Sinh Công Nghiệp Đà Nẵng – Công ty TNHH Mạnh Quân, K 338/4/9 Hải Phòng, Chính Gián, Thanh Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ K 338/4/9 Hải Phòng, Chính Gián, Thanh Khê, Hải Châu, 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 749 22 64
Trang web
Vị trí chính xác 160.694.402, 1.082.031.581


Địa chỉ Vệ Sinh Công Nghiệp Đà Nẵng - Công ty TNHH Mạnh Quân ở đâu?

K 338/4/9 Hải Phòng, Chính Gián, Thanh Khê, Hải Châu, 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ Sinh Công Nghiệp Đà Nẵng - Công ty TNHH Mạnh Quân như thế nào?

Thứ Bảy:[02:00-23:00], Chủ Nhật:[02:00-23:00], Thứ Hai:[02:00-23:00], Thứ Ba:[02:00-23:00], Thứ Tư:[02:00-23:00], Thứ Năm:[02:00-23:00], Thứ Sáu:[02:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  DỊCH VỤ VỆ SINH ĐÀ NẴNG KHOA CLEAN, Thôn Yến Nê 1