Vệ sinh Công Nghiệp HoanMy Klean Đà Nẵng, 6A Trần Bình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6A Trần Bình Trọng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 254 11 26
Trang web
Vị trí chính xác 160.661.187, 1.082.197.376


Địa chỉ Vệ sinh Công Nghiệp HoanMy Klean Đà Nẵng ở đâu?

6A Trần Bình Trọng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ sinh Công Nghiệp HoanMy Klean Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[02:00-23:00], Chủ Nhật:[02:00-23:00], Thứ Hai:[02:00-23:00], Thứ Ba:[02:00-23:00], Thứ Tư:[02:00-23:00], Thứ Năm:[02:00-23:00], Thứ Sáu:[02:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vệ sinh, sửa chữa điện lạnh Biên Hoà - Điện lạnh Lộc Thiên Phát, 16/32khu phố 6