Vệ sinh công nghiệp Trịnh Phú Gia Đà Nẵng, 634 Trưng Nữ Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 634 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 55000, Việt Nam
Số điện thoại 090 538 60 49
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.044.230.499.999.900, 1.082.080.867


Địa chỉ Vệ sinh công nghiệp Trịnh Phú Gia Đà Nẵng ở đâu?

634 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 55000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ sinh công nghiệp Trịnh Phú Gia Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Ủi 9189, 91 Nguyễn Công Trứ