Vệ Sinh Máy Lạnh – Công Ty Thợ Việt, 25/6 Phùng Văn Cung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25/6 Phùng Văn Cung, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 2538
Trang web thoviet.com.vn
Vị trí chính xác 108.230.989, 10.662.966.379.999.900


Địa chỉ Vệ Sinh Máy Lạnh - Công Ty Thợ Việt ở đâu?

25/6 Phùng Văn Cung, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ Sinh Máy Lạnh - Công Ty Thợ Việt như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH MINH TUẤN VŨNG TÀU, Phường Thống Nhất