Vệ Sinh Máy Lạnh Quận Tân Phú – Công Ty Kỹ Thuật Điện Lạnh HT, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 925 Âu Cơ, Phường 14, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 760463, Việt Nam
Số điện thoại 090 611 65 12
Trang web kythuatht.com
Vị trí chính xác 107.991.359, 10.663.715.309.999.900


Địa chỉ Vệ Sinh Máy Lạnh Quận Tân Phú - Công Ty Kỹ Thuật Điện Lạnh HT ở đâu?

925 Âu Cơ, Phường 14, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 760463, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ Sinh Máy Lạnh Quận Tân Phú - Công Ty Kỹ Thuật Điện Lạnh HT như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh