Vento Đà Nẵng, 04 Đ. Lê Duẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 04 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 225 28 68
Trang web shopee.vn
Vị trí chính xác 160.717.867, 1.082.228.567


Địa chỉ Vento Đà Nẵng ở đâu?

04 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vento Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Trượt, 120, Đường Từ Văn Tư, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận