Vi Vu Rooftop, Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Đ. Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 960 68 01
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.003.536, 1.067.208.775


Địa chỉ Vi Vu Rooftop ở đâu?

85 Đ. Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vi Vu Rooftop như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-00:30], Thứ Ba:[16:00-00:30], Thứ Tư:[16:30-00:30], Thứ Năm:[16:00-00:30], Thứ Sáu:[16:00-00:30], Thứ Bảy:[16:00-00:30], Chủ Nhật:[16:00-00:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán thịt thỏ Thanh Nhu, Yết Kiêu