Vinh Binh Steel Trading CO.,LTD, Bình Hưng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 623 QL1A, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6265 7997
Trang web thepvinhbinh.com.vn
Vị trí chính xác 107.974.109, 1.065.973.521


Địa chỉ Vinh Binh Steel Trading CO.,LTD ở đâu?

623 QL1A, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vinh Binh Steel Trading CO.,LTD như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752b89a62a5d23:0x5d3f7b5eef865319

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Sơn Nước Thái Tú, Trần Văn Xã